vänta

birger andersson arkitekt sar/msa

    villkor

Ritningarna i exempelsamlingen får fritt användas för förhandsförfrågan vid Byggnadsnämnden i Gotlands Kommun. De får däremot inte användas vid bygglovansökan eller byggande.

Väljer ni något av exemplen står vi till tjänst med upprättande av handlingar för bygglovansökan till en fast taxa, för närvarande 6500 kr + moms. Mindre ändringar såsom spegelvändning ingår, mer omfattande ändringar debiteras per timme.

Allting ritas på dator, och ändringar brukar därför gå relativt snabbt. Vanligast är att använda exempelsamlingen som inspiration och därefter boka in ett möte med arkitekten och diskutera fram en individuell lösning anpassad för tomten och beställaren.

Vi lämnar som regel inte ut ritningar i CAD-format, däremot använder vi oss flitigt av PDF för att snabbt kunna bolla ritningar fram och tillbaka. Exempelsamlingen säljs dock endast i pappersformat än så länge.

« information
exempel.
      » *nyheter*
      » villor
      » fritidshus
      » hotell och restaurang
      » flerbostadshus
      » kyrkorestaureringar
      » företag
      » projekt bondestugor
      » övrigt
« kontakt
« exempelsamling