vänta

birger andersson arkitekt sar/msa

vänta

bostadshus i Eskelhem, första i gotländsk tradition
    information
Förutom projektering av nybyggnader, ofta i gotländsk byggnadstradition, arbetar jag i nära samarbete med byggföretag/ hantverkare med projektering av renovering- och restaureringsprojekt. Helst vill jag att uppdraget innefattar att nära följa arbetet på byggplatsen.
     Restaureringsuppdragen har innefattat både kyrkor, bl a inre restaurering av När, Ardre och Othem kyrkor samt ett stort antal privata byggnader både i Visby och på landsbygden.
     Jag har skrivit boken "Gotländska Stenbyggningar" samt ett antal artiklar i fackpress angående bevarandefrågor. Jag har varit lärare på ett antal kurser i bland annat AMUs regi om byggnadsvård och restaurering.

Priser och utmärkelser »»

Artiklar i diverse tidningar och magasin »»

« information
exempel.
      » *nyheter*
      » villor
      » fritidshus
      » hotell och restaurang
      » flerbostadshus
      » kyrkorestaureringar
      » företag
      » projekt bondestugor
      » övrigt
« kontakt
« exempelsamling